artsquad.pl

Codzienna porcja wiadomości z Polski i ze świata

Studnie głębinowe – co powinieneś wiedzieć przed rozpoczęciem wiercenia?

Jak głęboka powinna być studnia głębinowa?

Jest to częste pytanie, które stawiają sobie osoby decydujące się na odwiert studni głębinowej.

Jeśli na pobliskim obszarze są już wykopane studnie głębinowe to firma zajmująca się odwiertami będzie w stanie mniej więcej określić głębokość odwiertu. Jednak w większości przypadków nie da się określić na jakiej głębokości znajdziemy wodę przed rozpoczęciem wiercenia.

Studnia głębinowa jest to specjalnie zaprojektowany otwór w ziemi przez który wody gruntowe mogą być wypompowane na powierzchnię. Profesjonalny sprzęt wiertniczy może wiercić na duże głębokości. Głębsze studnie to przeważnie też większy koszt wykopania otworu. Z drugiej strony płytkie studnie mogą w przyszłości spowodować problemy, których naprawienie będzie znacznie droższe niż kopanie od samego początku głębokiej studni.

Poniżej przedstawię kilka czynników, które mogą mieć wpływ na głębokość studni:

Sezonowe wzrosty i spadki wód gruntowych

W ciągu roku poziom wód gruntowych waha się. Raz poziom jest wyższy, a raz niższy. Zależne jest to sezonowych opadów na danym obszarze oraz lokalne zużycie wód gruntowych. W związku z powyższym studnia głębinowa powinna być wiercona głębiej niż najniższe oczekiwane położenie lustra wody. Wahania poziomu wody mogą występować przez kilka lat – jeśli np. wystąpiła susza. Znajomość dolnej granicy wody na przestrzeni kilku ostatnich lat może okazać się pomocna.

Ryzyko zanieczyszczenia z powierzchni

Głębokie studnie, które zostały odpowiednio skonstruowane przeważnie gwarantują ochronę przed zakażaniem wody bakteriami z powierzchni. Zwiększenie głębokości odwiertu i długości obudowy studni powoduje wydłużenie ścieżki przepływu wody od dna do wypompowania ze studni. Im dłuższy czas woda przebywa pod powierzchnią, tym większa szanse, że bakterie wymrą lub zostaną uwięzione przez glebę i skały.

Strefy wodne o niskiej jakości

Na niektórych obszarach kraju z wieloma warstwami wodonośnymi mogą istnieć strefy kiepskiej jakości wody. Takiej wody należy unikać. Studnię głębinową należy wybudować tak, żeby woda o niskiej jakości nie miała styczności z wodą głębinową.

Formacje skalne o niskiej wydajności

W nisko wydajnych formacjach skalnych może być konieczne wykonanie odwiertu na tyle głębokiego, żeby służył jako zagłębienie do magazynowania wody gruntowej. Po wykonaniu odwiertu, całkowita głębokość do szczytu lustra wody gruntowej oraz średnica odwiertu określą ile wody będzie zmagazynowane w studni. Im większa średnica studni, tym więcej wody będzie przechowywane.

Przepisy budowlane

Przed wywierceniem studni głębinowej skontaktuj się z władzami gminy, aby uzyskać szczegółowe informacje o zasadach jakie obowiązują w Twojej okolicy.

Głębokość studni odgrywa rolę przy umieszczaniu pompy głębinowej. Pomp nigdy nie należy umieszczać bezpośrednio na dnie studni. W studniach o niskiej wydajności umieszczenie pompy poniżej strefy ładowania może powodować kaskadowe sytuacje wodne. Sytuacje takie będą powodowały gromadzenie się dodatkowego osadu w studni. Do linii zasilającej pompę można podłączyć automatyczny wyłącznik odcinający pracę pompy, gdy poziom wody spadnie zbyt nisko.

Artykuł powstał we współpracy z liderem w wierceniu studni głębinowych na terenie Kalisza, firmą studnie.net.pl – http://studnie.net.pl